Rocofruit

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

آناناس درجه یک 1 عددی

وزن تقریبی بین 2 تا 2/500کیلوگرم می باشد.
18,000 تومان

انبه 1 عددی

وزن تقریبی حدود550تا700 گرم می باشد.
7,200 تومان

خربزه مشهدی 1عددی

وزن تقریبی 3 تا 3/5کیلوگرم می باشد.
10,500 تومان

طالبی 1 عددی

وزن تقریبی 1/200 تا 1/500 کیلوگرم می باشد.
4,000 تومان

گل کلم 1عددی

وزن تقریبی 1کیلوگرم می باشد .
4,500 تومان

لیمو ترش سنگی 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 3تا5عدد می باشد.
10,500 تومان