کیک دونینی دوقلو نارگیلی 60 گرمی آشنا

تولیدکننده: آشنا
1,000 تومان

میزان انرژی و ارزش غذایی در صد گرم

489 انرژی : کیلوکالری

سدیم:  0.28گرم 

54.19 کربوهیدرات :گرم 

چربی: 22.95گرم 

پروتین : 6.41 گرم