کالا موجود نمی باشد

کنسرو مخلوط سبزیجات 385 گرمی یک و یک

تولیدکننده: یک و یک
5,500 تومان
ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
::ذرت
انرژی ۳۶۵ کالری 
چربی ۴.۷ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۳۵ میلی گرم
پتاسیم ۲۸۷ میلی گرم
کربوهیدرات ۷۴ گرم
پروتئین ۹ گرم
کلسیم ۰ درصد
ویتامین آ  ۰ درصد
ویتامین سی ۰ درصد
ویتامین ب-۶   ۳۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۱۵  درصد 
منیزیم ۳۱ درصد
 
:: نخود فرنگی 
انرژی ۸۱ کالری 
چربی ۰.۴ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۵ میلی گرم
پتاسیم ۲۴۴ میلی گرم
کربوهیدرات ۱۴ گرم
پروتئین ۵ گرم
کلسیم ۲ درصد
ویتامین آ  ۱۵ درصد
ویتامین سی ۶۶ درصد
ویتامین ب-۶   ۱۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۸ درصد 
منیزیم ۸ درصد
 
:: هویج 
انرژی ۴۱ کالری 
چربی ۰.۲ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۶۹ میلی گرم
پتاسیم ۳۲۰ میلی گرم
کربوهیدرات ۱۰ گرم
پروتئین ۰.۹ گرم
کلسیم ۳ درصد
ویتامین آ  ۳۳۴ درصد
ویتامین سی ۹ درصد
ویتامین ب-۶   ۵ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۱ درصد 
منیزیم ۳ درصد