کمپوت انبه 439 گرمی Dole

تولیدکننده: Dole
18,090 تومان
ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۶۰ کالری 
چربی ۰.۴ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۱ میلی گرم
پتاسیم ۱۶۸ میلی گرم
کربوهیدرات ۱۵ گرم
پروتئین ۰.۸ گرم
کلسیم ۱ درصد
ویتامین آ  ۲۱ درصد
ویتامین سی ۶۰ درصد
ویتامین ب-۶   ۵ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۱ درصد 
منیزیم ۲ درصد