کدو سبز دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 8تا10عدد می باشد.
تولیدکننده: Rocofruit
3,600 تومان
2,880 تومان