کالباس سالامی با 90% گوشت 250 گرمی 202

تولیدکننده: 202
19,800 تومان