کافی میت 400 گرمی Nestle

تولیدکننده: Nestle
11,900 تومان

محتویات: پودر کافی میت  تهیه شده از شیر ،نشاسته ، روغن هیدروژنه ، هسته خرما ، تنظیم كننده اسیدیته ، كازئینات سدیم ، رنگ خوراكی ، شکر  ، قهوه