چای قرمز پاکتی Sweet Sea Buckthorn (رویبوز، سنجد تلخ، گل جعقری، توت فرنگی، آقطی و پوست لیمو) 7 گرمی Brewer

پس از آماده شدن حاوی 2 فنجان چای میباشد
تولیدکننده: Brewer
9,000 تومان