پنیر پروسس 8 عددی گاو خندان

تولیدکننده: گاوخندان
4,800 تومان

 معمولا پنیرهای پروسس، ترکیبی از چند پنیر مختلف هستند. بخشی از این پنیرها از دلمه پنیر تازه و بخش های دیگر آن، با توجه به نوع پنیر می تواند از ترکیب سایر پنیرها تشکیل شده باشد. این پنیر سرشار از کلسیم می باشد.