پمینا کاله

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

پیتزا پرنس منجمد آماده 430 گرمی پمینا کاله

پیتزای حاوی کالباس گوشت
11,500 تومان

سبزی آش منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
3,950 تومان

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
3,950 تومان

سبزی کوکو منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
3,950 تومان