پمینا کاله

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

پیتزا پرنس منجمد آماده 430 گرمی پمینا کاله

پیتزای حاوی کالباس گوشت
13,900 تومان

سبزی آش منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
4,500 تومان

سبزی سوپ 400 گرمی پمینا کاله

4,500 تومان 4,300 تومان

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
4,500 تومان

سبزی کوکو منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
4,500 تومان