نودل کودک با طعم گوشت 75 گرمی الیت

تولیدکننده: الیت
2,500 تومان