نمک کم سدیم یددار (استخراج شده از دریا با 45% سدیم کمتر) 400 گرمی OAB

تولیدکننده: OAB
18,000 تومان