میوه تازه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

هندوانه 1عددی

وزن تقریبی5/5 تا 6/5 کیلوگرم می باشد وکیفیت درجه یک می باشد.
7,400 تومان

طالبی 1 عددی

وزن تقریبی 1/500 تا 2 کیلوگرم می باشد.
5,800 تومان

هلو دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 5 تا 6 عدد می باشد.
8,800 تومان

آناناس درجه یک 1 عددی

وزن تقریبی بین 2 تا 2/500کیلوگرم می باشد.
14,500 تومان

آووکادو1 عددی

وزن تقریبی200تا 300 گرم می باشد .
14,600 تومان

خربزه مشهدی 1عددی

وزن تقریبی 3 تا 3/5کیلوگرم می باشد.
9,000 تومان

خیار گلخانه ای دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 14 تا 17 عدد می باشد.
2,900 تومان

سیب گلاب دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10 تا 14 عدد می باشد
9,000 تومان

شلیل دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 7 تا 9 عدد می باشد
7,500 تومان