میوه تازه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

خیار گلخانه ای دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10 تا 13 عدد می باشد.
6,500 تومان

طالبی 1 عددی

وزن تقریبی 1905تا 3295 گرم می باشد.
11,000 تومان

هلو دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 5 تا 6 عدد می باشد.
15,000 تومان

آناناس درجه یک 1 عددی

وزن تقریبی بین 1/500 تا 2 کیلوگرم می باشد.
27,000 تومان

انبه 1 عددی

وزن تقریبی حدود400 تا 500 گرم می باشد.
17,000 تومان

خربزه مشهدی 1عددی

وزن تقریبی 2660 تا 4050گرم می باشد.
20,000 تومان

هلو انجیری دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 6 تا 8 عدد می باشد
18,000 تومان