میوه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

هندوانه 1عددی

وزن تقریبی6/5 تا 7/5 کیلوگرم می باشد وکیفیت درجه یک می باشد.
8,500 تومان

طالبی 1 عددی

وزن تقریبی 1/200 تا 1/500 کیلوگرم می باشد.
4,000 تومان

انبه 1 عددی

وزن تقریبی حدود550تا700 گرم می باشد.
7,200 تومان

خربزه مشهدی 1عددی

وزن تقریبی 3 تا 3/5کیلوگرم می باشد.
10,500 تومان