مغز تخمه هندوانه 35 گرمی مزمز

تولیدکننده: مزمز
1,500 تومان

ارزش غذایی در هر 100 گرم تخمه هندوانه وجود دارد به شرح زیر می باشد:

انرژی ۵۵۷ کالری ، چربی ۴۷ گرم، سدیم ۹۹ میلی گرم، کربوهیدرات ۱۵ گرم، پروتئین ۲۸ گرم، کلسیم ۵ درصد، آهن ۴۰ درصد