صیفی و سبزیجات

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

کدو سبز دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10تا14عدد می باشد.
4,800 تومان 3,700 تومان

کلم سفید 1عددی

وزن تقریبی 1400گرم می باشد.
2,000 تومان

کلم قرمز 1 عددی

وزن تقریبی 1200می باشد.
1,800 تومان

سیر تازه دست چین 0.5 کیلوگرمی

8,000 تومان 7,300 تومان

پیاز سفید دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 6تا8عدد می باشد.
3,700 تومان 3,600 تومان