صیفی و سبزیجات

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
4,860 تومان

سبزی کوکو منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
4,860 تومان

فلفل دلمه دست چین 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی 3عدد می باشد.
5,000 تومان

گل کلم 1عددی

وزن تقریبی 700الی 1100 گرم می باشد .
6,000 تومان

نارنج دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 5تا7عدد می باشد.
6,500 تومان

هویج آبگیری 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10تا12عدد می باشد
2,800 تومان

کاهو رسمی 1 عددی

وزن تقریبی 700تا1000گرم می باشد.
4,000 تومان

کرفس 1عددی

وزن تقریبی 1900تا2100گرم می باشد.
4,400 تومان

کلم سفید 1عددی

وزن تقریبی1000 تا1400 گرم می باشد.
4,000 تومان

کلم قرمز 1 عددی

وزن تقریبی 700تا1200 گرم می باشد.
4,000 تومان

کنگر 1 کیلوگرمی

13,000 تومان