سوپ سبزیجات نیمه آماده مخصوص 4 نفر 70 گرمی گلها

تولیدکننده: گلها
2,600 تومان