سفیده پخته تخم مرغ (حاوی 6عدد سفیده تخم مرغ) 200 گرمی تلاونگ

3,500 تومان