سس فشاری سالاد چیلی 450 گرمی دلپذیر

تولیدکننده: دلپذیر
4,600 تومان
ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۱۹۶ کالری 
چربی ۱۲ گرم
کلسترول ۱۶ میلی گرم
سدیم ۹۰۹ میلی گرم
پتاسیم ۰ میلی گرم
کربوهیدرات ۲۱ گرم
پروتئین ۱ گرم
کلسیم ۴ درصد
ویتامین آ  ۱ درصد
ویتامین سی ۱ درصد
ویتامین ب-۶   ۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۴ درصد 
منیزیم ۰ درصد