سس مایونز بی+ بدون کلسترول 255 گرمی مهرام

کم چرب، بی تخم مرغ، بی گلسترول، سدیم کاهش یافته
تولیدکننده: مهرام
3,900 تومان