سس فشاری سالاد فرانسوی 440 گرمی مهرام

تولیدکننده: مهرام
5,900 تومان
 ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۱۵۰ کالری 
چربی ۱۲ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۲۲۰ میلی گرم
پتاسیم - میلی گرم
کربوهیدرات ۱۰ گرم
پروتئین ۰ گرم
کلسیم ۰ درصد
ویتامین آ  ۲ درصد
ویتامین سی ۰ درصد
ویتامین ب-۶   - درصد
ویتامین ب-۱۲   - درصد
آهن۰ درصد 
منیزیم - درصد