سس بالزامیک 500 میلی لیتری Kuhne

تولیدکننده: Kuhne
26,300 تومان

محتویات ۱۰۰ گرم سرکه بالزامیک

کربوهیدرات ۱۷ گرم

کلسیم ۲۷ میلی گرم

آهن ۷/۰ میلی گرم

فسفر ۱۲ میلی گرم

سدیم ۲۳ میلی گرم