سبزی و صیفی تازه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

سیب زمینی تو زرد دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 5تا7عدد می باشد.
2,800 تومان

کاهو پیچ بزرگ 1 عددی

وزن تقریبی 985الی 1295گرم می باشد.
5,500 تومان

بادمجان دست چین 1 کیلوگرمی بندر

تعداد به طور تقریبی بین 7تا10عدد می باشد.
5,500 تومان

گوجه فرنگی درجه یک گلخانه ای دست چین 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 3تا5عدد می باشد
4,500 تومان

سیب زمینی استانبولی 0/5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 9تا12عدد می باشد.
5,000 تومان

فلفل دلمه دست چین 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی 3عدد می باشد.
4,000 تومان

گل کلم 1عددی

وزن تقریبی 885الی 1030 گرم می باشد .
6,500 تومان

لیمو ترش شیرازی 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 13تا15عدد می باشد
8,500 تومان

هویج آبگیری 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10تا12عدد می باشد
3,500 تومان 3,000 تومان

کاهو رسمی 1 عددی

وزن تقریبی850تا1200گرم می باشد.
3,700 تومان

کدو سبز دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 8تا10عدد می باشد.
6,500 تومان

کلم سفید 1عددی

وزن تقریبی1315تا1995 گرم می باشد.
3,500 تومان

کلم قرمز 1 عددی

وزن تقریبی 660تا1165گرم می باشد.
3,000 تومان

پیاز سفید دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 6تا8عدد می باشد.
3,500 تومان

کلم بروکلی 1عددی

وزن تقریبی 510 تا 745گرم می باشد .
8,500 تومان

کدو 1 کیلوگرمی

4,000 تومان 2,900 تومان