روغن ذرت 1800میلی لیتری Golden Corn

تولیدکننده: Golden Corn
18,950 تومان

.روغن ذرت دارای پایداری زیادی نسبت به اكسیداسیون بوده و از آن می‌ توان برای پختن، سرخ کردن و سالاد استفاده کرد.

  اسید چرب غیراشباع امگا شش موجود در این دانه قابل توجه است. روغن ذرت دارای ویتامین ایی فراوان است.