خورشت قیمه با گوشت 285 گرمی چیکا

تولیدکننده: چیکا
7,800 تومان
7,400 تومان