تواضع اصل

خشکبار تواضع یکی از قدیمی ترین نام های آجیل در ایران بوده که از سال 1315 شروع به عرضه آجیل کرد 

شهرت و کیفیت محصولات این محصول به قدری بالا رفت که به مرور شهرت جهانی یافت و در کشور های اروپایی نیز مشتریان خاص خود را دارد