ترشی سیر سفید 650 گرمی بدر

تولیدکننده: بدر
16,800 تومان
ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۱۴۹ کالری 
چربی ۰.۵ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۱۷ میلی گرم
پتاسیم ۴۰۱ میلی گرم
کربوهیدرات ۳۳ گرم
پروتئین ۶ گرم
کلسیم ۱۸ درصد
ویتامین آ  ۰ درصد
ویتامین سی ۵۲ درصد
ویتامین ب-۶   ۶۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۹ درصد 
منیزیم ۶ درصد