برنج ایرانی طارم ممتاز ویژه (فریدون کنار) سورتینگ شده 10 کیلوگرمی کیمیا

تولیدکننده: کیمیا
150,000 تومان