آبغوره 330 میلی لیتری یک و یک

تولیدکننده: یک و یک
5,250 تومان
ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۲۲۲ کالری 
چربی ۱ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۱۲ میلی گرم
پتاسیم ۰ میلی گرم
کربوهیدرات ۱۰.۲ گرم
پروتئین ۱ گرم
کلسیم ۰ درصد
ویتامین آ  ۰ درصد
ویتامین سی ۰ درصد
ویتامین ب-۶   ۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد