کنسرو ذرت شیرین 385 گرمی یک و یک

تولیدکننده: یک و یک
6,500 تومان
ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۳۶۵ کالری 
چربی ۴.۷ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۳۵ میلی گرم
پتاسیم ۲۸۷ میلی گرم
کربوهیدرات ۷۴ گرم
پروتئین ۹ گرم
کلسیم ۰ درصد
ویتامین آ  ۰ درصد
ویتامین سی ۰ درصد
ویتامین ب-۶   ۳۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۱۵  درصد 
منیزیم ۳۱ درصد