کدو سبز دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 8تا10عدد می باشد.
تولیدکننده: Rocofruit
5,400 تومان