میوه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

انار 1کیلویی

5130 تومان

هندوانه 1عددی

9900 تومان

موز درجه یک 1 کیلویی

بطور متوسط در هر 1 کیلوگرم موز بین 5 تا 6 عدد موز می باشد.
4950 تومان

خیار گلخانه ای دست چین 1 کیلویی

بطور متوسط در هر 1 کیلوگرم خیار بین 10 تا 15 عدد خیار می باشد.
3150 تومان

سیب زرد دست چین 1 کیلویی دماوند

بطور متوسط در هر 1 کیلوگرم سیب بین 4 تا 6 عدد سیب می باشد.
5040 تومان

کیوی دست چین 1 کیلویی هایوارد

بطور متوسط در هر 1 کیلوگرم کیوی بین 7 تا 10 عدد کیوی می باشد.
4500 تومان