زیتون شوربا هسته 670 گرمی تانیش

تولیدکننده: تانیش
13,500 تومان

زیتون، اشتها آور است. هر 10 عدد زیتون به عنوان 1 واحد چربی است و دارای 45 كیلو كالری انرژی است