ترشی بندری 670 گرمی مهرام

تولیدکننده: مهرام
4,950 تومان
 ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ گرم
 
انرژی ۱۲ کالری 
چربی ۰ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۸۷۵ میلی گرم
پتاسیم ۰ میلی گرم
کربوهیدرات ۳ گرم
پروتئین ۱ گرم
کلسیم ۸ درصد
ویتامین آ  ۴ درصد
ویتامین سی ۱ درصد
ویتامین ب-۶   ۰ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۲ درصد 
منیزیم ۰ درصد