آجیل شب عید

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

مغز فندق شور500 گرمی

47,500 تومان 40,375 تومان

مغز بادام درختی شور500 گرمی

43,000 تومان 36,550 تومان

تخمه کدو گوشتی 500 گرمی

20,000 تومان 15,000 تومان

تخمه جابونی 500 گرمی

27,000 تومان 20,250 تومان

پسته اکبری 250 گرمی تواضع اصل

18,700 تومان 17,770 تومان

آجیل سویا 300گرمی خشکپاک

3,900 تومان 3,500 تومان

آجیل شب یلدا 500 گرمی تواضع اصل

30,500 تومان 29,000 تومان

آجیل شور 450 گرمی خشکپاک

32,500 تومان 29,250 تومان

آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

32,500 تومان 29,250 تومان

انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

28,200 تومان 25,380 تومان

بادام ژاپنی 250 گرمی تواضع اصل

13,200 تومان 12,550 تومان